Aký je rozdiel medzi balením s plastovou a oceľovou viazacou páskou?

Aký je rozdiel medzi balením s plastovou a oceľovou viazacou páskou?

Aký je rozdiel medzi balením s plastovou a oceľovou viazacou páskou?

Balenie s plastovou páskou

Keď boli plastová (PP) polypropylénová a (PET) polyesterová viazacia páska vynájdené a použité pri balení, takmer úplne nahradili balenie pomocou oceľovej pásky. Nahradená bola špeciálne tam, kde neexistovala náhrada oceľovej pásky. S vývojom plastových pások sa zvýšili možnosti lepšieho a efektívnejšieho balenia. Rozdiely medzi týmito dvoma typmi sú popísané nižšie.

Battery strapping tool TES set PP strap + dispenser + battery + charger

Zásadný rozdiel medzi oceľovou a plastovou páskou

Predĺženie nie je kľúčovou vlastnosťou oceľovej pásky. V porovnaní s oceľou má plastová páska schopnosť väčšieho predĺženia na určitom intervale. Kľúčovou vlastnosťou plastovej pásky je jej schopnosť vrátiť sa do pôvodného tvaru. Po napnutí pásky do určitej miery ostáva otázkou do akej miery sa páska dokáže vrátiť z predĺženej do pôvodnej podoby?

Nakladanie dreva je dobrým príkladom prechodu z používania ocele na plastové balenie. Je pravda, že v tomto prípade je oceľová páska efektívnejšia, keďže je schopnejšia lepšie zaistiť ťažšie náklady, ale plastová páska sa na druhú stranu rýchlejšie po vytiahnutí prinavracia do svojej pôvodnej podoby. Kvôli tomuto, čo je taktiež kľúčovým rozdielom medzi páskami, by bola druhá páska efektívnejšia vo vyššie uvedenom prípade. Preto keď zoberieme do úvahy elasticitu je náklad ako drevo vhodnejší na balenie plastovou páskou. Konkrétne je flexibilnejšia pri nastavovaní elasticity ako oceľová páska, ktorej vlastnosťou síce elasticita je, ale nezahŕňa možnosť extrémneho predĺženia a návratu do pôvodného tvaru. Zhrnutím je, že oceľová páska je náchylnejšia na roztrhnutie a ochabnutie pri preprave tovaru. V tomto prípade ostáva tovar nechránený. Je pravda, že oceľová páska dokáže odolať väčšej hmotnosti, ale v mnohých prípadoch je elasticita pásky dôležitejším faktorom.

Prechod od oceľového k plastovému páskovaniu

Balenie pomocou plastových pások nemá takú dlhú historickú tradíciu ako balenie oceľou. S vývojom technológie sa tento prechod stával stále rýchlejším. Preto, vzhľadom na výrobu väčšieho množstva moderných nástrojov a objavenie nových baliacich metód, prekoná plastová páska oceľovú veľmi rýchlo.  Väčšina popredných výrobcov si uvedomuje, že prechod od jednej pásky k druhej je v dnešnej dobe nevyhnutný.

Pochopenie predĺženia, napnutia a možností prinavrátenia

Na pochopenie vyššie uvedených termínov, je nutné porozumieť podmienkam používania viazacích pások. Napnutie pásky je viditeľné pri jej ťahaní alebo vykonávaní tlaku na ňu. Keď je natiahnutá do istej miery, začne sa predlžovať a naťahovať. Jedinou otázkou zostáva, či sa po natiahnutí prinavráti do pôvodnej polohy. Elasticita pásky je sa odzrkadľuje v najväčšom možnom bode natiahnutia, z ktorého sa páska stále dokáže prinavrátiť a nestratiť svoj tvar (toto je taktiež označované ako pracovný priestor pásky alebo inak povedané rozsah vytrvalosti).

COMBO Pallet Semi-automatic Strapping Machine price PP strap 9-19mm

Zistite viac o pracovnom priestore plastovej PP a plastovej PET viazacej pásky

Pracovný priestor pásky sa značne líši od pásky k páske.  Určuje najlepší výkon pri používaní jednej pásky. Určuje najvyšší potenciál napätia, keď je dosiahnuté maximálne predĺženie pásky. Zároveň je predĺženie stále dostatočné, a tak sa páska prinavráti do pôvodnej polohy.

Zistite viac o prinavracaní plastovej PET a PP viazacej pásky do pôvodnej polohy (elasticita)

Možnosť prinavrátenia pásky do pôvodnej polohy závisí hlavne od materiálu, z ktorého je páska vyrobená, veľkosti napnutia, ktoré je na ňu aplikované a dĺžky tohto napätia. Ak ide o krátkodobé napätie je šanca úplného prinavrátenia pásky do pôvodnej polohy väčšia. Čím dlhšie pásku napíname, tým menšia je možnosť prinavrátenia pásky do pôvodného stavu. Tu je jeden z najlepších kandidátov (tzn páska, ktorá sa pod dlhodobom napnutí prinavráti do pôvodného stavu najrýchlejšie), rovná plastová vrecková páska.

Zdieľajte tento príspevok


Dopyt na produkt

Na prípravu ponuky potrebujeme nasledujúce informácie. Čoskoro dostanete ponuku na produkt na váš e-mail.